+38 (044) 520-01-45 +38 (093) 329-88-60 +38 (093) 329-66-79
Визначення нафтопродуктів у воді на Флюорат-02-5М

Визначення масової концентрації нафтопродуктів у воді флуориметричним методом на FLUORAT-02 (Флюорат-02)

Продукти переробки нафти, що потрапляють  у навколишнє середовище,   зашкоджують екології та є  небезпечними для здоров’я людей і тварин. З цих причин важливим є контроль  вмісту нафтопродуктів у  природній, питній та стічній воді. Серед існуючих методів вимірювань вмісту нафтопродуктів  перші позиції займає  флуориметричний з використанням аналізатора FLUORAT, що  дозволяє визначити  масову концентрацію нафтопродуктів у воді в діапазоні 0,005-50 мг/л.

Метод визначення нафтопродуктів у воді за допомогою FLUORAT-02

Флуориметричний метод визначення масової концентрації нафтопродуктів  базується на їх екстракції з проби гексаном,  за необхідністю очистки екстракту ( вплив полярних речовин можна усунути обробкою гексанового екстракту розчинами соляної кислоти та гідроксиду натрію, а для аналізу неочищених стічних вод целюлозно-хімічної промисловості, або у разі високої абсорбції гексанового екстракту, необхідна додаткова процедура очищення з використанням колонкової хроматографії з оксидом алюмінію ) та вимірюванні інтенсивності флуоресценції отриманого екстракту на FLUORAT-02  з автоматичним вирахуванням концентрації нафтопродуктів за допомогою градуювальної  залежності, яка закладена в пам’ять аналізатора FLUORAT-02 (Флюорат-02)

Визначення нафтопродуктів у воді на Fluorat

Метод може буди застосований майже до всіх видів води: природна, морська, питна, стічна.

Визначенню нафтопродуктів у воді не заважає присутність у пробі  жирів, гумінових кислот та інших природних компонентів.

Діапазон вимірюваних концентрацій нафтопродуктів у воді становить 0,005-50 мг/л.

Переваги методу визначення нафтопродуктів у воді

 • Експресність та простота
 • Низька межа виявлення
 • Висока точність та чутливість
 • Низька витрата основних та допоміжних реактивів
 • Універсальність – можна  проаналізувати  будь-який зразок води

Обладнання та реактиви для реалізації методу визначення масової концентрації нафтопродуктів у воді на FLUORAT-02

При виконанні вимірювань застосовуються наступне обладнання та реактиви:

 • аналізатор рідини FLUORAT-02 (Флюорат-02) із комплектом світлофільтрів
 • стандартний зразок нафтопродуктів у гексані
 • гексан ос.ч
 • кислота соляна х.ч
 • натрія гідрооксид х.ч
 • колонка хроматографічна скляна
 • оксид алюмінію для хроматографії (20-150 мкм)
 • натрій сірчанокислий безводний х.ч
2024 © Всі права захищені ТОВ «АНАЛІТ СИСТЕМС УКРАЇНА»